גרוויטי – להתכתב עם קירות

גרוויטי (gravity) הוא מיצב אינטראקטיב צרפתי שמוקרן על מבנים, ומאפשר לצופים לשלוח אליו הודעות sms שיתווספו אליו. ההודעות מפורקות למילים ונופלות מגובה, בצורה המושפעת ממאפייני המבנה עליו מתבצעת ההקרנה. מהלך הנפילה מושפע מכוח המשיכה הוירטואלי, מהפורמט הפיזי עליו מתבצעת ההקרנה (חלונות, דלתות), ומהתנגשות עם מילים ששלחו צופים אחרים. הרצף האנימטיבי יוצר תוכן שניתן לקריאה לזמן מוגבל בלבד, לפני שהוא מתפזר בערימה – ניגוד מעניין, אם תרצו, ל'נצחיות' של המבנה הארכיטקטוני. העיצוב הפשוט, נטול הצבעים והאפקטים, מאפשר לאינטראקציה האורבנית להיטמע ברחוב ולהפוך לחלק ממנו.