חיווי נגיש של תצרוכת חשמל

ה-Saverclip הוא מכשיר דמוי אטב כביסה, המספק חיווי פשוט לכמות החשמל הזורמת בכבלי החשמל אליהם הוא מחובר. באמצעות המכשיר המשתמש מקבל מידע על תצרוכת של מכשירי החשמל המחוברים, בכדי לזהות מכשירים בזבזניים ולהחליפם במכשירים חסכוניים יותר.

Saverclip מציג את המידע הטכני בצורה גרפית פשוטה
המכשיר מנתח את השדות האלקטרומגנטיים הנפלטים מהחשמל העובר דרך החוטים אליהם הוא מחובר, ובאמצעותם הוא גם טוען את עצמו. מסך ה-LCD מציג את המידע הטכני בצורה גרפית פשוטה, בדרך בה המשתמש יכול לכמת את הנתונים ובכך גם להבין אותם.

[מצאתי ב-Yanko Design]