PowerCursor

חווייה ממשקית מעניינת מגיעה מפרוייקט PowerCursor, אשר הכלים שבו מאפשרים להשתמש בעכבר כאמצעי ממשקי. מדובר בספריית כלי תוכנה לפלאש, לעיצוב ופיתוח ממשקים שמגיבים למשתמש בהתאם לחומריות הגרפית שלהם בעת אינטראקציה איתם, על ידי שינוי רגישות ומיקום סמן העכבר.

הקונספט משנה את הדרך בה העכבר מגיב למשתמש, ובכך מנסה להעביר למשתמש תחושות טקטיליות כמו דביקות, חספוס, לחץ, נפח או מאסה של ממשקי משתמש, באמצעים גרפיים בלבד. בדף ההדגמות שבאתר הפרוייקט ניתן למצוא נסיונות ליישום הכלים לכדי ממשקים וסוגי אינטראקציות שונות.

פרוייקט PowerCursor
המנוע מאפשר למפתח לבנות "שדות כוח" מסביב לאובייקטים, אשר משפיעים על סמן העכבר של המשתמש בעת קירבה אליהם. כך ניתן להגדיר שטחים בעלי מאפיינים שונים כמו: חורים, גבעות, שיפועים, שטחים מחוספסים וכו', בכדי ליצור חוויות אינטראקטיביות שמוסיפות מימד נוסף לממשק. המנוע מופץ תחת רשיון Creative Commons לשימוש לא מסחרי.