30 דוגמאות של עיצוב מדיה משולבת ארכיטקטורה

webdesignerdepot (בלוג עיצוב שיתופי) ריכז 30 דוגמאות של עיצוב מדיה משולבת ארכיטקטורה, במגוון פורמטים, שימושים וטכניקות, מכל רחבי העולם. חלק מהמיצבים משלב אינטראקציה, אך נראה שרובם נשארים בשלב זה ברמה אנימטיבית, ככלי להוספת ערך שימושי לצופה, או כאמצעי חזותי בלבד.

חזית הבניין השקופה של T-mobile גרמניה
MiSphere של U2