Virtualization Gate – עולם חדש של מציאות מדומה

Virtualization Gate היא מערכת מציאות מדומה חדשה – קפיצת מדרגה משמעותית באיכות החווייה הריאליסטית העוטפת את המשתמש ומטמיעה אותו בסביבה תלת-מימדית אינטראקטיבית. המשתמש חובש קסדה ייעודית המשלבת מסך (HMD) ומסייר בחלל הוירטואלי, בזמן שמצלמות עוקבות אחרי תנועתו בחלל הפיזי. סרטון ההדגמה מציג עקרונות פיזיקליים בעת עמידה מול מראה וירטואלית, אינטראקציה עם אובייקטים בחלל ואף אינטראקציה עם ייצוג וירטואלי תלת-מימדי של המשתמש עצמו. התוצר, פיתוח בין-אוניברסיטאי צרפתי, מרשים בכל רמה שהיא.

מציאות מדומה מנקודת מבטו של משתמש ב-Virtualization Gate
מציאות מדומה במבט על הסביבה הוירטואלית ב-Virtualization Gate

אם נדמה לכם שהרבה זמן לא שמענו על מציאות מדומה, זה די נכון. הקסם שבטכנולוגיה הוא ללא ספק בביטול ההפרדה בין המשתמש לממשק, אך בניגוד לאוגמנטציה המוסיפה מימד וירטואלי לעולם המציאותי בצורה שקופה יחסית ובאמצעים טכנולוגיים זמינים וזולים, המציאות המדומה היא חווייה ייעודית מסורבלת יותר.

חסם משמעותי בהתפתחות התחום למטרות כלליות הוא הצורך בטכנולוגיה ייעודית-נישתית יקרה, שברמות הגבוהות אין לה סבירות לשימוש ביתי – בד"כ היא גם לא מיועדת לכך ומשמשת בעיקר לרפואה ולמחקר. זאת בניגוד לפתרונות מבוססי תוכנה וטכנולוגיה ייעודית עם תג מחיר סביר דוגמת פרוייקט נטל או אפילו הפוטנציאל העתידי של מערכת ההפעלה במרחב של אובלונג.