הצגת מידע בצורה דקורטיבית

Data Fountain היא מזרקה אשר משנה את גובה המים בהתאם לשערי מטבעות הדולר, היורו והין. מאוד מרגיע לראות את הדולר מתרסק לקול פכפוך המים.

המזרקה משנה את גובה המים בהתאם לשערי המטבעות
מטרת הפרוייקט היא הצגה של דרך להשתמש במזרקות ככלי להצגת מידע, מבלי לפגוע במהות הבסיסית שלהן כאלמנט קישוטי מרגיע. על בסיס עקרון זה ניתן יהיה לנצל מזרקות דקורטיביות להצגת נתונים פרקטיים נוספים כמו מזג האוויר, זמני הגעת רכבות, אורך התור בסניף הדואר וכו'. את הנתונים מקבלת המזרקה באמצעות חיבור לרשת, וגובה המים משתנה כל 5 שניות בהתאם למידע זה בצורה שוטפת.

דקורציית מידע (Info Decoration) היא תפיסה קונספטואלית המחפשת דרכים לייצג מידע בעולם הפיזי – שילוב בין אסתטיקה לתוכן. כך, על אותו בסיס רעיוני מוצעת מערכת השקייה אוטומטית, אשר מגבילה את כמויות המים אשר מקבלים הצמחים בהתאם לשערי המטבעות.