בקטנה ממשק חלופי לתיעוד של jquery

מתכנתי צד לקוח: jQAPI משפר את חוויית השימוש במסמכי התיעוד (המצויינים ממילא) של jquery.