בקטנה מחאת אגודת המעצבים הגרפיים

אגודת המעצבים הגרפיים חוזרת לחיים עם הנהלה חדשה ותחרות כרזות מחאה בפייסבוק שתסתיים בתערוכה.