Knock Clock – להקיש על השעון

שלושה סטודנטים הולנדים גיבשו את Knock Clock - שעון שהוא קופסת עץ, נטול מסך או חיווי גרפי, המשתמש בנקישות כאמצעי שליטה מול חיווי הנקישות הנשמעות בחזרה. החוקיות הממשקית מתבססת על מחוות - נקישה כפולה על ראש השעון תחזיר את השעה ברצף של נקישות, נקישה ארוכה מייצגת דקה (או שעה), ומהירה - 15 דקות. מכאן צריך רק להקשיב ולספור. שינוי התהודה בקופסת העץ מאפשר להשיג פונקציונליות נוספת. כאשר מכסים שטח ייעודי ניתן לשלוט על השעון המעורר, ועל בסיס אותו העקרון ניתן ליישם פונקציות נוספות - למשל כדי לכוון את השעה או לבדוק את מצב הסוללה. אב הטיפוס של נוק קלוק - שעון שמקישים עליו פרט מהעיצוב הנקי של נוק קלוק