Txt Island – סטופ-מושיין טיפוגרפי מפלסטיק

האנימטור הבריטי כריס גווין (Chris Gavin) יצר את Txt Island – סרטון אנימציה נסיוני המשתמש במאות אותיות פלסטיק צבעוניות כחומר גלם, ותנועה המתבססת על סטופ-מושיין. הסיפור עצמו לא מתוחכם במיוחד – הוא מתחיל עם יחידת אותיות הנשלחת למשימה סודית במעבה הג'ונגל, ומסתיים בצורה סתמית. לעומת זאת, המגבלות העיצוביות שנבעו מתוך החומר הפלסטי והטיפוגרפיה יצרו נקודת מוצא מעניינת שנפתרה בחוקיות גרפית ובתנועה טיפוגרפית ייחודית.

מתוך Txt Island של כריס גווין