עוזרת מסור השרשרת

chainsaw maid היא אנימצית פלסטלינה אכזרית ומדממת. פיסת תרבות. מתוך עוזרת מסור השרשרת https://www.youtube.com/watch?v=6d-tNXxTRBA