עוזרת מסור השרשרת

chainsaw maid היא אנימצית פלסטלינה אכזרית ומדממת. פיסת תרבות.

מתוך עוזרת מסור השרשרת